รับซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมนอกสถานที่ บริการซ่อมปั๊มด่วน : สุวจันทร์ เซอร์วิส

บริษัท สุวจันทร์ เซอร์วิส จำกัด

สุวจันทร์ เซอร์วิส บจก.

สุวจันทร์ เซอร์วิส บจก.รับซ่อมปั๊มคอนโด-โรงแรมและปั๊มอุตสาหกรรมนอกสถานที่

                 รับซ่อมปั๊มคอนโด, รับซ่อมปั๊มโรงแรม, รับซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมนอกสถานที่, บริการซ่อมปั๊มด่วน, รับซ่อมปั๊มน้ำนอกสถานที่, งานซ่อม Submersible Pump, รับซ่อมปั๊มน้ำ, งาน Alignment Motor and Pump, รับติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม, รับติดตั้งปั๊มคอนโด, รับติดตั้งปั๊มโรงแรม, รับติดตั้งปั๊มโรงงาน, รับติดตั้งปั๊มนอกสถานที่, ซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม, รับซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม, ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม, ซ่อมมอเตอร์โรงงาน, รับซ่อมมอเตอร์, รับซ่อมมอเตอร์โรงงาน, บริษัทซ่อมมอเตอร์, ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าโรงงาน, ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า, รับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า, ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ dc, ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ ac, บริษัทรับซ่อมมอเตอร์, ศูนย์บริการซ่อมมอเตอร์โรงงาน รับติดตั้งปั๊มโรงงาน  โดยการควบคุมดูแลของ SUWAJUN SERVICE โดยบุคลากรที่มีความเชียวชาญและมีประสิทธิภาพ

สุวจันทร์ เซอร์วิส บจก.

                บริษัท สุวจันทร์ เซอร์วิส จำกัด ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เอซีมอเตอร์ AC Motor ดีซีมอเตอร์ DC Motor ไฮโวลท์มอเตอร์ High Volt Motor มอเตอร์เครน พันขดลวดมอเตอร์ ซ่อมปั๊มน้ำ ซ่อมมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้านอกสถานที่ ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าโรงงาน ให้บริการซ่อมมอเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงาน มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงมอเตอร์ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทุกประเภทโดยตรงได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมากที่จะให้ทางเราเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ทุกขนาด

สุวจันทร์ เซอร์วิส บจก.

สนใจติดต่อ
สุวจันทร์ เซอร์วิส บจก.

 ที่อยู่ : 8/1 ถนนฉลองกรุง 41 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม 10520
โทร :+66 2737 2190 ,+668 1869 5411
แฟกซ์ :+66 2737 2191
อีเมล์ : swjservice2508@gmail.com
เว็บไซต์ : suwajun-service.thailandpocketpages.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *